Személyes Történelem könyvkiadó

A Személyes Történelem kiadó célja a sokféleképpen megélt magántörténelmek megörökítése. Meggyőződésünk: a múlt személyes élményeinek közkinccsé kell válniuk, nehogy az előző korok elenyésszenek azokkal együtt, akik azokat átélték.

Az Ad Librum csoport 2016-ban indult memoárkiadója visszaemlékezéseket, emlékiratokat tesz közkinccsé és biztosítja ezzel az átörökítésüket a következő generációk számára is. Törekszik arra is, hogy a világ más részeiből is idehozza a személyes történelmeket, ennek első eredménye Julia Boyd könyvének fordítása Szörnyeteg vagy példakép? Korabeli utazók a nácik Németországáról címmel.

Személyes Történelem megjelenések

Szörnyeteg vagy példakép? Korabeli utazók a nácik Németországáról

Szörnyeteg vagy példakép? borítóA Szörnyeteg vagy példakép? a nácik felemelkedésének és uralmának rendkívüli összefoglalása, amely nagy munkával gyűjtött, első kézből származó beszámolókra támaszkodik. Egyetemi hallgatók és iskolás diákok, politikusok, zenészek, diplomaták, kommunisták, fasiszták, tudósok, olimpikonok, költők, újságírók, turisták, sőt olyan hírességek, mint Charles Lindbergh és Samuel Beckett korabeli naplói, levelei és írásai szolgálnak forrásul. Az olvasó szinte láthatja, hallhatja, tapinthatja azt az atmoszférát, amiről a kor embere nem sejthette, varázslatos megújuláshoz vagy borzalmas viharhoz vezet-e. Elgondolkodtató kérdések következnek ebből a mai olvasó számára: Mennyire lehetett felfogni, mi is történik valójában? Meg lehetett-e ragadni a nemzetiszocializmus lényegét? Lehetett-e érintetlennek maradni a propagandától? Meg lehetett-e jósolni a holokausztot? A történelem akaratlan szemtanúi újszerű betekintést nyújtanak a harmadik birodalom összetettségébe, paradoxonjaiba és végső össze omlásába. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖNYV OLDALÁN
„Még a politikában jártas személyek is többértelműnek találták Hitler Németországát. Az éjszaka közepén otthonukból elhurcolt embereket, kínzásokat és megfélemlítést illetően sok külföldi egyszerűen félrenézett, abban a reményben, hogy amennyiben a nemzetiszocializmus pozitívumaira összpontosít, a visszatetsző aspektusai hamar elenyésznek. Sokkal nehezebb volt elnézni a zsidók üldöztetését. De az 1933-ban Németországba érkező külföldi utazók közül sokan maguk is antiszemiták voltak, ha csak felszínesen is. Számukra a néhány zsidó zargatása alacsony ár volt egy nagyszerű nemzet újjáépítéséért – nem mellesleg azé a nemzeté, mely Európa kommunizmus elleni harcának fő védőbástyája volt.” 440 oldal 165x235 mm 736 gr. 5490 Ft ISBN: 978-615-5758-41-6 MEGVÁSÁROLHATÓ 

A menhelytől a katedráig

Bencsik Ferenc Pál: A menhelytől a katedráig könyvborítóBencsik Ferenc Pál memoárja egy sokszorosan nehezített életút szubjektív lenyomata. A fáradhatatlan, élete bukkanóiért egy percig sem a külső körülményeket okoló szerző sorsát nemcsak a történelem viharai tépázták, egyéni életpályája is a legnehezebbek közül való. Ám nem hiába indult viszontagságosan ez az állami gondozásba adástól a tanári pályáig, sikeres magánéletig vezető élet – ez is csak leleményesebbé, életrevalóbbá tette e történet bárói vérvonallal is rendelkező főhősét.
Érdemes odafigyelni a szerző ifjabb korosztálynak címzett jó tanácsára is: ajánlatos mindig végiggondolni, egy adott élethelyzetnek, történésnek mekkora jelentősége van valójában, hogy vajon visszamenőleg, tapasztaltabban, az életút végéről visszatekintve hová fogjuk azt besorolni, így kezelhetjük csak igazán súlyuknak megfelelően a velünk történteket. 192 oldal 130x200 mm 223 gr. 2990 Ft ISBN: 978-615-5758-43-0 MEGVÁSÁROLHATÓ 

Visszatekintés szépkorúan

Egy nagyrészt a 20. századra eső gazdag életút személyes hangvételű, egyedi stílusban papírra vetett bemutatása ez a könyv. Felföldi Jenő: Visszatekintés szépkorúan borítóTörténelemformáló, nagy horderejű események egész sorának volt tanúja a szerző: átélte a második világháború borzalmait, megtapasztalta a háború után a vesztesek sorsát, majd nem sokkal később egy „világot megrengető” fegyveres forradalmat.
A történelmi pillanatképeken túl a személyes sors érzékletes leírása is mélyen megérinti az olvasót. A történet elbeszélője évtizedeken át élt megalázó szegénységben kilenc testvérével. A nevelőszülőknél töltött idő derékba törte gyermekéveit, mély nyomokat hagyva benne. Bár életútja elején a kötelező alapiskolán kívül semmiféle tanulási lehetőséget, képzést nem kaphatott, az élet, mintegy mentőövet dobva felé, váratlan lehetőséget kínált számára, a katonatiszti pályát. Közép- és felsőfokú végzettségét végül munka mellett szerezte meg, miközben a maga és családja tervezett életnívóját is sikerült elérnie.
Felföldi Jenő szubjektív visszaemlékezése feltétlenül megismerésre érdemes olvasmány, hiszen e színes életút minden korosztály számára sok tanulsággal szolgálhat. 484. oldal 140x200 mm 673 gr. 3990 Ft ISBN:978-615-5758-39-3 MEGVÁSÁROLHATÓ 

Knizner István: Így jártam Pakson könyvborítóÍgy jártam Pakson

A szerző a saját és a családja sorsán keresztül ad rálátást a huszadik század egészének és a huszonegyedik század elejének életkörülményeire és viselt dolgaira. Az olvasmányos könyvben sztorik, párbeszédek, elbeszélések és gondolatok váltják egymást szapora ritmusban, mindezt egy munkás környezetből feltörekvő értelmiségi szemszögéből. Az írás nem szűkölködik a kritikában és önkritikában, az iróniában és öniróniában, ahol lehetőség van rá, a humorban. A fiatalabb korosztályok rácsodálkozhatnak a szerző és felmenőinek történelemszemléletére, de ízelítőt kaphatnak a diktatúra magatartási szokásaiból, a munkásőrségről, a beszervezési kísérletekről, a személyes hatalomgyakorlás módszereiről, a rendszerváltás dilemmáiról. A ma embere bepillantást nyerhet a közelmúlt kormányzati gyakorlatába. Aki elkezdi olvasni, számoljon azzal, hogy fontos intéznivalókat lesz kénytelen halasztani. 400 oldal 140x200 mm 468 gr 3790 Ft  ISBN: 978-615-5758-35-5 MEGVÁSÁROLHATÓ 

Kóborlásaim az élet ösvényein

Erdei László: Kóborlásaim az élet ösvényein borítókép„Nagy élmény ez az éjszaka! Felettem zöldellő faág és a csillagos ég.” A csöndben őzek, dámvadak osonnak le a „kopolyához”… – írja naplójában tizenévesen a majdani kutató, a növény biológia professzora, két teljes napot egyedül eltöltve a Nagynyíri-erdőben. Folytatódik a sor nyári diákmunkaként egész megyéket feltérképező kerékpártúrákkal, ifjúkori nyaralásokkal, majd eljutunk a már felnőtt férfi, családapa kutatói munkáival összekapcsolódó utazásaihoz, tanulmányútjaihoz. Egyszerű turista számára elérhetetlen oldalát láthatjuk Hollandiának, Japánnak, megtudjuk, hol van „Fokhagymaország”, van-e, volt-e rabszolgaság a 20. sz.-ban, mit mond a távolról jött magyarnak Dél-Amerika… Megismerhetjük más népek szokásait, vallását, gyönyörködhetünk természeti és épített kincseik szépségében. Ismeretekben gazdag leírások, pontos információkkal az adott ország földrajzi adottságairól, társadalmáról, olykor történelméről is – érzékletesen, élményszerűen. Nem hagyva ki a korabeli Magyarország külföldi utakkal kapcsolatos hozzáállását sem... Szülőföldjéről, Törtelről indul, és vissza is tér oda. Bár Szegeden él, mégis tevékenyen vesz részt a település mindennapjaiban. E. L. tudósként gondolkodik, de a hétköznapok nyelvén fogalmaz. Visszaemlékezéseit olvasva könnyedén, szinte észrevétlenül gazdagodik tudásunk, emelkedik lelkünk… Szafián Zsuzsanna tanár, író 304 oldal 860 gr ISBN: 978-615-5758-22-5 MEGVÁSÁROLHATÓ 

Én már választottam hazát. Egy bácskai családtörténet és más, összegyűjtött írások

Mayer Antal: Én már választottam hazát könyvborítóMayer Antal (1938-2008) magyar-történelem szakos tanár a 2000-es évek elején jegyezte le emlékiratait. A könyvének gerincét alkotó családtörténet szigorúan véve csak tíz év (1938-1948) eseményeit örökíti meg, ám kicsiben megtalálhatók benne mindazon események, amelyek a 20. században egy magyarországi, majd vajdasági német családot sújthattak: két világháború, asszimiláció, disszimiláció, a család kettészakadása ideológiák mentén, kollektív bűnösség elvének alkalmazása, népirtás, elűzés, menekülés, majd a semmiből történő újrakezdés. A szerző – aki a leírtaknak részben szemtanúja volt, részben szóban megőrzött hagyományokat jegyzett le – mindezen eseményeket a kisgyermek szemével, de az az azóta eltelt sok évtized tapasztalatával ábrázolja, így azok számára is átélhetővé teszi, akik szülőföldje, a bácskai régió történetében kevésbé jártasak. A Mayer család 20. századi története sok szempontból sajátos, mégis tipikus bácskai sors; a történet főhősei a (a szülők és nagyszülők) inkább elszenvedői, mintsem alakítói voltak annak. Sorsukon keresztül az olvasó betekintést nyerhet egy sajátos soknemzetiségű régió (a Bácska), két, a család életében meghatározó település (Bezdán és Bátmonostor), valamint a a Trianon után Jugoszláviába került bácskai németség világába is. A családtörténet mellett a kötet néhány kisebb írást is tartalmaz; ezek egy része a felnőtt korában tanítóként, majd tanárként dolgozó szerző helytörténeti érdeklődését mutatják, más része pedig saját, illetve családja történetének a viszszaemlékezésben nem tárgyalt szakaszához kapcsolódik. Az olvasó tájékozódását bőséges jegyzetanyag is segíti. 372 oldal 140x200 mm 466 gr 3490 Ft ISBN: 978-615-5758-10-2 MEGVÁSÁROLHATÓ

Katonaévek 1965-1968

Gyermekkoromban a szerencsésebbek közé tartoztam, mert ritkán kaptam verést otthon. Csak olyankor, ha rossz fát tettem a tűzre, vagy roKatonaévek könyvborítóssz jegyet hoztam haza az iskolából. Ilyenkor anyám rohant a padlásfeljáróba a prakkerért, hogy jól elnáspángoljon vele, de én gyorsabb voltam nála, és apám lábánál húzódtam meg a kovácsműhelyben, a kohósalak mellett, a tűzfészek alatt. Apám sohasem bántott. A társaim közül nem volt mindenki ilyen szerencsés. A pechesebbeket nadrágszíjjal verte el az apja. A honvédségnél nekem is volt nadrágszíjam. Hozzám nőtt a huszonhat hónap alatt. Minden katona nagy becsben tartotta, mint én is, mert a szíj végére havonta egy‑egy jelölés került, ami az idő múlását jelképezte. Ahogy teltek a hónapok, úgy kerültek rá a rovátkák. A szíjat leszereléskor mindenki hazavitte emlékbe. A könyvborító hátoldalára kerülő témán gondolkodva jutott eszembe a nadrágszíjam. Marika szkeptikusan kijelentette, hogy szerinte az már régen nincs meg. Én meg voltam győződve, hogy nincs igaza. Elindultam, hogy megkeressem. Egy kis idő múlva boldogan vittem, megmutatva neki, hogy lám: itt van a bizonyíték a honvédségnél eltöltött huszonhat hónapról. Ez a szíj leszerelés után évtizedekre a farmernadrágom fontos kelléke lett. Így került a könyv hátlapjára, ami nem csak a számomra, de minden katonaviselt férfi számára is szimbólummá vált.
Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szívesen kutakodnak egy tovatűnt világban, akiket érdekelnek a nagyszüleiknek és a szüleiknek az érzelmei, gondolatai, véleményük, örömük és bánatuk. A könyv nem két ember életrajza, csak huszonhat hónapot vesz górcső alá, ami mindkettejük számára meghatározó volt. Ezt a huszonhat hónapot erős érzelmi kitörések uralják. Mindkét szereplő kapaszkodókat keres, amit részint egymásban találnak meg, máskor pedig a humor, az önirónia ad vigaszt. "Gyönyörű álmom volt.” – írja Gyuri a levelében. Az olvasó végre megnyugszik és elmosolyodik, hogy végre a honvédségnél történhet jó dolog is. „Azt álmodtam, hogy leszereltek gyomorfekéllyel!” Így kapjuk meg a választ a feltételezett jóra. A katonaságnál eltöltött huszonhat hónap alatt, két szerelmes egymásnak írt levelei által, keresztmetszetet kapunk nemcsak a katonaságról, hanem az egész kádári társadalomról is az 1960‑70‑es években. 160 oldal130x200 mm 190 gr 2690 Ft ISBN 978-615-5758-24-9 MEGVÁSÁROLHATÓ

Proliregény. Emlékezni szabad, ugye?

Naszvadi József: Proliregény könyvborítóÓvóhely, Wekerle, zsidók a vonaton, Csévharaszt, cse­revilág, május elseje, tanoncotthon, Szabad Nép-félórák, VIT, munkássors, Vica, harckocsiezred, DISZ, proli esküvő, önkényes lakásfoglalás, sámlis televíziónézések, irodalmi élet, Škoda, hétvégi telek, panelház. Egy mélyen megélt, 20. századi magántörténelem, amelyben sokan osztoztak. 423oldal140x200 mm 500 gr 3490 Ft 978-615-5686-97-9 MEGVÁSÁROLHATÓ

 

Megszépítés nélkül. Egy sváb család hányattatásai

Könyvborító - Kerekes Anna: Megszépítés nélkülBevándorlás Magyarországra, kitelepítés Németországba, málenkij robot Oroszországban, küzdelmes napok újra Magyarországon, a hazában. "Világos, Hódmezővásárhely és Elek. Itt kezdődött családunk élete. 1856-ban született Josef Schwarz anyai dédnagytatám Világoson, katolikus sváb családban. Hódmezővásárhely az apai ág születési helye. Kerekes Sándor nagyapám 1871-ben született katolikus magyar családban. A sváb parasztok Eleken találkoztak a magyar iparosokkal. Itt találták meg a munkalehetőséget, amivel családjukat el tudták tartani. Családunk története egyszerű hétköznapi emberek életéről szól, akik átéltek két világháborút, ukrajnai kényszermunkát és németországi kitelepítést. Unokáim családunk leszármazottainak ötödik generációja. Tudniuk kell, hogy a több mint 150 év alatt családunk története hogyan alakult, milyen életet éltek ük- és dédszüleik." 306 oldal 145x205 mm 430 gr. 2990 Ft ISBN 978-615-5686-59-7 MEGVÁSÁROLHATÓ

Gyökerek és szárnyak

Könyvborító - Nemes Péter és Nemes Péterné Kovács Tündér: Gyökerek és szárnyak"Minden ember életében előbb vagy utóbb elérkezik a pillanat, amikor felteszi magának az élet alapkérdéseit: ki vagyok, honnan jövök, hová megyek, mit tettem? Embere válogatja, hogy ki mit kezd ezekkel a kérdésekkel. Gyorsan „letudja” a válaszokat, megnyugtatva a lelkiismeretét, vagy komolyan veszi őket (és önmagát), és megpróbál életre szóló válaszokat találni rájuk.
Péter és Tünde, úgy érzem, utóbbiak közé tartoznak. Azok közé, akik aktív pályájuk végére érve nem csupán jóleső érzéssel készítenek számvetést szakmai karrierjükről, családjukról, hanem őszintén fel kívánják tárni mindazt, amit kaptak, mindazt, amit tettek és mindazt, amit adtak. Ennek érdekében évek óta kitartóan kutatják családjuk és felmenőik múltját, őseik származását és tetteit, szüleik példáját, családi örökségüket. De azt is igyekeznek feltárni, hogy ők maguk milyen közegből, milyen nehézségek és örömök közepette indultak önálló, majd közös útjukra; mit őriztek meg szüleik életéből, személyiségéből, és miben változtattak; hogyan alakították ki a saját családjukat; végezetül pedig mit adtak át a gyerekeiknek, unokáiknak. Úgy gondolom, hogy mindketten keményen megdolgoztak ezért a történetért, amelynek feldolgozása során olykor talán önmaguk számára is meglepő lelki terheket kellett hordozniuk. Az eredmény azonban magáért beszél, és az olvasók bizonyosan értékelni fogják ezt a komoly vállalkozást. Amivel élvezetes és tanulságos olvasmány mellett egyszersmind példát is adtak, hiszen ezt a kötetet nemcsak forgatni, hanem – egy napon – folytatni is kell." Illényi Balázs,a kötet szerkesztője. 232 oldal 168x238 mm 448 gr. ISBN 978-615-5686-71-9 Kereskedelmi forgalomban nem kapható

Hetvenkedő

Könyvborító - HetvenkedőBálint Imrét nem ismerem – mondhatnám, a kötet egyik írásának kezdősorát kölcsönözve. Ezen ugyan aligha csodálkozhat bárki,
hiszen e meglepetéskönyv szerkesztőjeként csupán kívülálló vagyok. Ám, ahogy olvastam a beérkező írásokat, egyre inkább úgy
éreztem, a szerzők közül majd sokan ugyanígy gondolják, hogy: Bálint Imrét nem ismerik - eléggé. Mert hiszen hányan mondhatják el, hogy ennyiféle helyzetben találkoztak volna Imrével (Papával, Papival, Nagypapival, Cicával, Kutyával, a Mesterrel, az Öreggel, az Elnök úrral...), ahányféleképpen e kötet alkotói felidézik eddigi életének mozaikjait, személyiségét, a vele töltött önfeledt vagy épp tanulságos pillanatokat. A Hetvenkedő közreműködői így nem csak örömet szereznek az ünnepeltnek, hanem végső soron elmondhatják, elmondhatjuk: Bálint Imrét így már sokkal jobban ismerjük! Illényi Balázs, a Személyes Történelem Kiadó szerkesztője. 278 oldal A5 Kereskedelmi forgalomban nem kapható

Egy kirúgott hírszerző emlékei: Az ÁVH-tól a Kádár-interjúig

Kanyó András: Egy kirúgott hírszerző emlékei (Személyes Történelem, 2016) borítóKanyó András a rendszerváltás hajnalán a már felfelé buktatott Kádár Jánossal készített interjúval vonta magára a figyelmet, az utóbbi évtizedben viszont sokan támadták a Horthy Miklósról és Mindszenty Józsefről készített kötetei, illetve ÁVH-s múltja miatt. Az egykori hírszerző és újságíró most először tárja fel élete történetét, amelyben a többszöri életpályaváltás, szerelmek és magán­életi tragédiák mellett nyíltan és részletesen beszél arról, hogy ► milyen módszerekkel toborozta és képezte ki a hírszerzőket az Államvédelmi Hatóság a Rákosi-korszakban; ► hogyan élte meg a személyi kultusz éveit és mit csinált 1956-ban; ► milyen kényes feladatokat kellett elvégeznie hírszerzőként Londonban, majd itthon; ► mik voltak azok a szakmai ellentétek, amelyek miatt szakított a „Hivatallal”; ► hogy talált új életpályát az irányított sajtó világában, és miként tudósította a Népszabadságot Berlinből, Moszkvából, majd Bonnból; ► miért kezdeményezte a Kádár-interjút és hogyan érte el, hogy nyilatkozzon is neki az „Öreg”; ► hogy került Grósz Károly közelébe és miként élte meg a megalázó aradi találkozót Ceaușescuval. 440 oldal 148x210mm 641 gr. 3490 Ft ISBN 978–615-5110–96-2 1000 Ft kedvezménnyel MEGVÁSÁROLHATÓ

Katonakönyv: Élmények a Néphadseregben, 1957-1959.

Kajsza Tibor: Katonakönyv (Személyes Történelem, 2016) borító A címül használt okirat évtizedekig titkosnak minősült, olyan fontos államtitkokat tartalmazott, mint a személy neve, születési dátuma és a seregben izzadságszagúan elért magas rendfokozat. Ma már lehet, hogy meg sem találnám egy-két félórás keresés után sem. Az utolsó komoly lehetőség ez az időpont arra, hogy hajdani keserves, a Magyar Néphadsereg katonájaként 1957 és 1959 között szerzett élményeimet felelevenítsem, közkinccsé tegyem. Keserves volt, de mégis. A férfivé válás, közösségi magatartás, némely esetben a higiéniai szabályok elsajátítása volt az ellentétel. Fiatalok voltunk, emlékeinket magunkba zártuk, most azonban kikívánkoznak. 116 oldal 130x200 mm 2490 Ft ISBN 978-615-5110-95-5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Korábban kiadott visszaemlékezések

Ad Librum csoport korábban is számos memoárt tett közkinccsé.
ENSZ-nagykövet Kivándorlás          Küzdelem a rákkal Katonaként Afganisztánban Önismereti napló Családtörténet  és India Dolgozni Londonban  Dunai hajósok Katonatörténet Diákként Kínában Szarkasztikus korrajz Wesselényi útinaplója

ENSZ-nagykövet

Hollai Imre: Út az elnökséghez (Ad Librum Kiadó)Az ENSZ Közgyűlés valaha volt egyetlen magyar elnökének emlékiratai sok fotóval. A szerző 1925-ben született és fiatalon ipari munkásként dolgozott. Továbbtanulva 1949-ben a Külügyminisztériumban kezdett dolgozni. 1956-ban kezdődött külügyi szolgálata New York-ban mint Magyarország ENSZ képviseletének helyettes vezetője. Itt 1960-ig dolgozott, majd 1963-tól Görögországban teljesített diplomáciai szolgálatot nagykövetként. 1970-től külügyminiszer-helyettes volt, majd 1974–1980 között ismét az ENSZ-ben képviselte Magyarországot mint nagykövet. 1982-ben az ENSZ Közgyűlés elnökévé választották. Eddig egyetlen magyar elnökként fényképe az ENSZ székháza csarnokában, az elnökök falán látható. 200 oldal 140x200 mm WEBBOLT

Kivándorlás         

Pozsonyból Jugoszlávián Kanadába, ahol emigránsként kell helyt állni. Arany János, Arany János: Utazás a jövőbe (Ad Librum Kiadó)a szerző Pozsonyban született és nevelkedett, a Duna utcai magyar gimnáziumban érettségizett 1964-ben. Apai oldalról az elődjei Tamásházáról származnak, több száz évre visszamenően igazolható, hogy az elődök a csallóközi község lakosai voltak.
1969-ben kapta meg a mérnöki diplomáját a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen. A következő évben egy festői cseh kisvárosban, Český Krumlovban volt katona. 1970 szeptemberében munkába állt az ENSZ fejlesztési programja keretében működő Számító Kutató Központban, Pozsonyban. 1973-ban megnősült, felesége Zsuzsanna, kozmetikus, a szenci magyar iskola tanulója volt.
1977 nyarán aztán nekivágtak a nagyvilágnak. Magyarországon keresztül Jugoszláviába utaztak szabadságra, ahonnan kalandos körülmények között mentek át Ausztriába. Bécsben három hónapig dolgozott a szakmájában, majd karácsonyra megérkeztek Torontóba.
Mindmáig Torontóban élnek és János egy nagy bankban a személyi számítógéprendszerek teljesítményének a felmérésével foglalkozó kis munkacsoport vezetője.
A5, 204 oldal A5 WEBBOLT

Küzdelem a rákkal

Raffay Margit: Átmentem a szivárvány alatt (Ad Librum Kiadó)Küzdelem a rákkal és sok más gondolat. „Küzdelmem a rákkal” — Ezt szántam alcímnek, de a könyv nem csak a rákbetegségem története, leírom gyermekkorom első emlékeit a háborúból, és későbbi eseményeket, amelyek a mai fiataloknak már történelemnek számít. Elmesélem első szerelmem tragikus történetét, írok utazásaimról. Betegségem után megmásztam Afrika harmadik legmagasabb csúcsát, végigjártam az Inkaösvényt Peruban és — mikor úgy éreztem, hogy csak fizikailag gyógyultam meg, lelkileg nem — elmentem az „El Camino” zarándokútra. WEBBOLT

Katonaként Afganisztánban

Szabó Csaba: Fél év Afganisztánban (Ad Librum Kiadó)Egy Afganisztánban szolgált magyar katona élményei. Ki is egy katona valójában? Ez csak nézőpont kérdése. Persze a katona is ember, mint bárki más, létezése mégis mindenkinek mást jelent. Az ellenségnek félelmet, visszatartó erőt vagy halált; egy fiatal lánynak talán szerelmet; egy gyereknek az apát. Ugyanakkor a katona is gyermek, egy őt féltő anya gyermeke...
A történet egy magyar katonáról szól, aki Afganisztánban szolgált és döntéseket hozott. El tudja képzelni, hogy milyen érzés műveleti területen, az otthontól távol, teljesen egyedül, emberek élete fölött fegyverrel a kézben döntéseket hozni? 
234 oldal A5 WEBBOLT

Önismereti napló

Ariána Vict: Életem nyíló virága (Ad Librum Kiadó)Hiteles élettörténet, amit kezedben tartasz. Tizenhárom éves korom óta - napjainkig is - jegyzem le szorgosan életem eseményeit. Ez a könyv a kezdetekről szól, egy tini lány szemén át, felnőtté válása hajnaláról.
E szent lapok megszülettek... Meghívlak rejtekembe. Kincsei, érdemet szétosztással nyernek. Szolgálják a sorok, mélységesen szép lelkedet.
"Ami a megismerésben lakozik, de más mint a megismerés, amiről nem tud a megismerés, ami a megismerést testként felölti, ami a megismerést belülről vezérli, az a te Lelked, a halhatatlan, belső vezető."
BRIHADÁRANYAKA-UPANISAD 3. 131
Csak dőlj hátra kényelmesen székeden, lábat asztalra fel! Tárd ki a szíved és lapozz! Most varázslatos útra kelsz.
Önmagad honába kalauzol történetem...
Rólad szól, csak a név más.
Gnothi szeauthon! - Ismerd meg önmagad!
203 oldal A5 WEBBOLT

Családtörténet  és India

Gáthy Vera: Egy dinoszaurusz történetei (Ad Librum Kiadó) A neves indológus története családjáról és indiai élményeiről. Gáthy Ve­ra 1941-ben szü­le­tett Bu­da­pes­ten. Szo­ci­o­ló­gus, for­dí­tó, az új­ko­ri In­dia tör­té­nel­mé­nek és tár­sa­dal­má­nak ku­ta­tó­ja, a tör­té­ne­lem sze­rel­me­se.
El­be­szé­lé­se­iben ro­ko­na­i­ról, ma­gyar és a vi­lág kü­lön­bö­ző tá­ja­i­ról szár­ma­zó ba­rá­ta­i­ról ír, akik fon­tos sze­re­pet ját­szot­tak az éle­té­ben. Be­szá­mol né­hány kü­lö­nös él­mé­nyé­ről, és idő­ről idő­re szót ejt In­di­á­ról is. Kis cso­kor­ba szed­te ös­­sze ta­lál­ko­zá­sa­it az in­di­ai ál­lat­vi­lág­gal. Hos­­szú­nak ne­vez­he­tő pá­lyá­ja so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­tai alap­ján szól az öre­ge­dés­ről, a ba­rátság­ról, a mai élet visszásságairól, bos­­szú­sá­ga­ink­ról, és ar­ról, hogy min­den tet­tünk, sza­vunk és gon­do­la­tunk a tör­té­ne­lem­ben gyö­ke­re­zik. Egyik-má­sik sze­rep­lõ­jé­nek meg­rá­zó tör­té­ne­te egye­dül­ál­ló, má­sok éle­te pe­dig olyan volt, mint bárkinek, aki a Kár­pát-me­den­cé­ben szü­le­tett és vagy ott ma­radt, vagy el­szár­ma­zott. Nincs ben­nük sem­mi kü­lö­nös, ép­pen csak olya­nok, mint mi ma­gunk, mint bár­ki­nek a fel­me­női, hoz­zá­tar­to­zói, sor­suk­ban fel­is­mer­he­tő a küszködő, ver­őgő­dő, de tisz­tes­ség­gel vál­lalt, még­is egye­di és megismételhetetlen élet a ma­gyar tör­té­ne­lem ese­mény­te­len­nek alig­ha te­kint­he­tő hu­sza­dik szá­zad­ában. 184 oldal A5 WEBBOLT

Dolgozni Londonban 

Koch Renáta: Te mit csináltál volna? (Ad Librum Kiadó)Egy magyar lány humoros kalandjai a ködös Albionban. Minden ember életében eljön az idő, amikor felnőtté válik. Ilyenkor egyesek úgy gondolják, hogy ideje elhagyni a családi fészket. De vajon milyen messzire kell menni? Főhősünk, Magyar Gyöngyi Angliáig meg sem állt. Hogy jól tette-e, ki-ki eldöntheti magának, ha elolvassa a könyvet, amiből nem csupán az derül ki, hogy egy magyar lány hogy találja fel magát külföldön trükkös és kevésbé trükkös szituációkban, hanem azt is megtudhatjuk, hogy az angolok hogy viszonyulnak a magunkfajta „európaiakhoz”. Gyöngyi – és két barátnője – kalandjain keresztül betekintést nyerünk az angliai élet hétköznapjaiba, az angolok szokásaiba és abba, hogy mire juthat az ember, ha „babysitterként” kezdi pályafutását Angliában. A történet barátsággal, szerelemmel és sok-sok humorral van fűszerezve. És persze ott a nagy kérdés, amit sokszor felteszünk magunkban, ha megtréfál bennünket a sors… 428 oldal 148x210 mm WEBBOLT

Dunai hajósok

C. Simian: Lököttek között (Ad Librum Kiadó)Történetek a folyami hajósok elmúlt életéből. A szellem a tengerparton sétált. Nem volt se szomorú, se vidám. Csodálkozva nézte a kétlábú húslényeket, akikkel találkozott. Beleszülettek a jellegtelenségbe, és belehalnak a jellegtelenségbe. Gravitációs katasztrófát szenvedtek, mint a fekete lyukak. Napról napra aggódva múlatják az időt. Bár lehet, hogy az idő nincs is, csak ők találták ki. Ha lenne, a kutya is megünnepelné az új esztendőt. Mindezek ellenére önmaga apróka szikráját vélte felfedezni bennük. Mindent összevetve nagyon szerencsétlennek találta őket, sőt nevetségesnek. Nevetett is volna, ha sok-sok évvel ezelőtt el nem jut a bölcsesség azon fokára, ahonnan már nem nevetünk ki senkit...
180 oldal 140x200 mm WEBBOLT

Katonatörténet

Ólomlábú Tonya: Állj vagy eláslak (Ad Librum Kiadó)Te is ott voltál? Ha igen, akkor tudod, hogy mi az a lapátos alakulat; ha pedig nem volt benne részed, akkor most egy „élménnyel“ gazdagabb lehetsz.
Ja! – nem is voltál katona? Csórikám, nem is tudod, mit vesztettél. Mi, akik részt vettünk ebben az állami pénzen szponzorált kalandban, mi tudjuk – két (gyengébbek másfél) évet pazaroltunk el az életünkből. Igaz, ezt nem vettük észre, mert a 70-es és a 80-as években még nem volt ilyen gyors a világ, a Czinege-korszak lassan csordogált a csámpásan kitaposott medrében. Két évet vesztegettünk el, de nem feleslegesen. Hihetetlen kalandokban volt részünk, amely felkészített minket az élet árnyas oldalának derűs elviselésére.
Nem ajánlom továbbá ezt a könyvet feleségemnek, mert piszkosul kiakad tőle, ha elolvassa. Remélem, ennél tovább nem jut, és bevágja a sarokba.
206 oldal, A5 WEBBOLT

Diákként Kínában

Arany Emmi: Ti, kínaiak (Ad Librum Kiadó)Egy ösztöndíjas kalandjai Kínában. „Ja, neve is volt az új barátomnak. Idehaza már az óvodában ráragasztották a János (Jancsika) nevet, a későbbiekben is ezt használta, mivel az eredeti, Dong Hong Fang kiejtése és megjegyzése némi nehézséget okozott a magyar pedagógusoknak. Nekem is ez volt az egyszerűbb, még örült is neki, hogy végre valaki ezen a néven szólítja.
Ekkor már több mint egy hete Kínában tartózkodtam, és eddig a napig úgy gondoltam, csendben, szerényen élem le az itteni tíz hónapomat. De Jánosommal való találkozás után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy most sem kerülhet el a kalandok sora.” 
106 oldal 140x200 mm WEBBOLT

Szarkasztikus korrajz

Tóth Attila: A vasfüggönytől Schengenig - Hatvan év emlékezete (Ad Librum Kiadó)A szerző apró kis epizódok révén igyekszik érzékeltetni a kort, amelybe beleszületett és élt, a múlt század ötvenes éveinek elejétől napjainkig. A könyv helyenként enyhén szarkasztikus formában fejti ki mondanivalóját, főleg tényszerű adatok, konkrét helyszínek és nevek megadása nélkül. A leírt élmények, érzetek nemcsak a magyar valóságra terjednek ki, olvashatunk a szerző visszaemlékezéseiről a volt Szovjetunió és a nyugati világ kapcsán is.
Mivel az írás egyfajta korrajz is akar lenni, nem szerepelnek benne olyan jellegű személyes momentumok, amelyek nem illeszkednek a múlt és jelen társadalmi valóságához. Nem kizárt azonban, hogy az Olvasó ráismer bizonyos helyszínekre, esetleg konkrét személyekre is. 
120 oldal A5 WEBBOLT

Wesselényi útinaplója

Wesselényi Miklós: Útinapló, 1821-1822 (Ad Librum Kiadó)Wesselényi naplója Széchenyivel tett híres nyugat-európai útjáról. 1925 óta az első teljes kiadás! Párizs este igazán tündérvároshoz hasonló, s első látásra meglepő és elvakító. A remek világítás, az ízléses fényes boltok, a széles, szabad utcák két oldalán meseszerű, ragyogó látványt nyújtanak. L'Hotel des Princes-be szállottunk meg. Széchenyi nagyon szép lakosztályban, én egy kis szobácskában. Mindjárt útiruháinkban a Palais Royalba menénk. Itt az első pillantás a velencei Márkus-térre emlékeztet, de több fénnyel, ízléssel és élettel. A legnemesebb szellemi termékektől s a legszükségesebb használati cikkektől, a leghiúbb élvek s a legkeresettebb divatárukig minden található itt. Tudományos egyletek, olvasótermek, kávéházak, melyekben kizárólag politizálnak, játékbarlangok, kéteshírű korcsmák, a legelőkelőbb emberek s a legaljasabb csőcselék rikító ellentétben vannak itt együtt. 191 oldal A5 WEBBOLT

Legfrisebb híreink

Ott leszünk a 92. Ünnepi Könyvhéten

Az idei Ünnepi Könyvhetet ezen a héten, szeptember 2-5. között rendezik meg Budapesten, a Vörösmarty téren. Kiadónk a 17-es pavilonban…
Kanyó Andrással Grósz Károllyal 1989-ben (Személyes Történelem Kiadó)

Elhunyt Kanyó András

Az Újnépszabadság adta hírül, hogy április 7-én hajnalban, 88 éves korában elhunyt Kanyó András újságíró. 1966-ig hírszerzőként dolgozott, s életének…

Tudomány, kaland, Amerika. Egy biokémikus útkeresése II. A következő tíz év

Gráf László biokémikus Tudomány, kaland, Amerika című visszaemlékezése a Kaland és tudomány című kötet folytatása, amely a tudós életútjának következő…

Halló! Itt Péter! Péter beszél! Egy budapesti zsidó család története az 1944-es esztendőben

Balázs Dezső könyvének címében szereplő fiú történetéről sokan hallhattak, hiszen nagy port vert fel a közelmúltban a nyilas Zentai Károly…