Kategóriák
Kiadói hírek

Interjú Csap János könyvének szerkesztőjével, Zsuppán Klaudiával

Csap János Egyszer különbet álmodtunk. A szabadságharcos életútja című könyvének szerkesztőjével, Zsuppán Klaudiával, készített interjút a Könyv Guru.

A szerkesztő részletesen beszél a kézirat történetéről és annak jelentőségéről, valamint arról is, milyen véletlenek sorozata (pl. a szerző unokájával való találkozás) tette lehetővé ennek az egyedi, rendkívüli történelmi értékekkel rendelkező könyvnek a publikálását.

Csap János, aki az 1956-os forradalmi események után emigrálni kényszerült, a szerkesztővel kanadai otthonából tudta a kapcsolatot tartani. A számára különösen fontos kézirat publikálását azonban nem élhette meg.

Zsuppán Klaudia a szerző életútjának gazdagságáról és éppen ezért a könyv szerkesztésének lezárhatatlanságáról így vall:

 “A mai napig tulajdonképpen befejezhetetlen a könyvnek a szerkesztése, hisz állandóan találok újabb adalékokat Csap János életéhez, ami újabb és újabb mozaikkocka az ő magyar történelemhez való viszonyához. Ilyen volt, amikor a híres ’56-os De Biasi-féle képanyagban rátaláltam Csap Jánosra mint főszereplőre, vagy Csap Lajos ’56-os naplójában annak a momentumnak a leírására, amikor bátyja felugrik a teherkocsira és a híres olasz fényképész lefotózza.” 

Kategóriák
Kiadói hírek Megjelenések

Gráf László: Kaland és tudomány

Gráf László könyve a Kaland és tudomány egyszerre mutatja be egy fiatalember útkeresését – nem csak képletesen értve, hiszen egyetemistaként majdhogynem egész Európát bejárta – és a tudományos munka, a felfedezés örömét.

A Széchényi-díjas biokémikus legnagyobb felfedezése a β-endorfin is ekképpen a kaland részévé válik, de a szerző számára meghatározó történelmi események (második világháború utáni évek, 1956), illetve a kutatással járó nagyszerű utazások és találkozások sem maradnak ki a visszaemlékezésből.

Az Info Rádión vele készült interjúban pedig hangsúlyozta a felfedezések és kutatások kockázatvállalását, valamint azt is, hogy a könyvével a fiatal kutatók számára is útmutatást kíván adni.

Gráf Lászlóval bővebb interjú a Könyv Guru portálján olvasható.

Kategóriák
Kiadói hírek

Fülöp Hollósi Erika: Egy sárvári lány Bécsből

Nyár elején jelent meg Fülöp Hollósi Erika: Egy sárvári lány Bécsből című emlékirata, amely abból a szempontból különösen egyedi, hogy nem saját, hanem nagymamájának emlékeit gondozza és dolgozza fel.

A nagymama élete alkonyán papírra vetette élettörténetét, amely a Fülöp Hollósi Erika könyvének alapjául szolgált, így – akár egy időutazásban – megelevenedik a 19. század és a 20. század fordulója, a bécsi és budapesti polgári élet. Megtudhatjuk belőle, miért nevelkedik egy hétéves sárvári cipészmester lánya Bécsben, mit adott neki Bécs kulturálisan gazadag környezete, mit jelentett számára a bécsi iskoláztatás. De arról is tudomást szerzünk, hogy a boldog és sokat adó gyermekkor után, miként sikerült szembenéznie azokkal az akadályokkal, amelyeket a 20. század történelmi helyzetei idéztek elő.

A főszereplő élettörténete egy rendkívüli történelmi időszakba ágyazódik, amelyet mindvégig láttatni képes a hétköznapi ember szemén keresztül és amelyhez bölcsen viszonyul. Nem véletlen, hogy sokat emlegetett mottója éppen ez volt: „Van, akinek egy élet is kevés arra, hogy rájöjjön, mi az élet, és van, akinek elég egy óra, hogy mindent megértsen belőle.”

Kategóriák
Kiadói hírek Megjelenések

Csap János: Egyszer különbet álmodtunk

Májusban jelent meg a Csap János: Egyszer különbet álmodtunk. A szabadsághacos életútja című könyve, amely az 1956-os forradalom reményeivel és a disszidálás nehézségeivel egyaránt számot vet.

A könyv igazi kordokumentum, miközben rendkívül személyes visszaemlékezés: szinte egy egész életutat bemutat, melynek azonban mégis központi, identitásalakító időszaka 1956 ősze. A szabadság vágya, majd a kényszermunkatábor és végül a disszidálás traumáinak elbeszélése emberközelivé teszi az ’50-es évek sokaknak már csak történelemkönyvből ismert valóságát.

Másfelől azonban, ahogyan a könyv szerkesztője, Zsuppán Klaudia, a Könyv Gurunak adott interjúban elmondta, látható a kézirat egyedülálló történelmi jelentősége is. “Olyan ritkaságok szerepelnek benne többek között, mint az ’56-os orvos-forradalmár-mártír Tóth Ilonáról egy több oldalas visszaemlékezés-részlet a forradalom napjaiból, Nickelsburg Lászlóról értékes adalékok, a „Keleti Pályaudvar környéki vagányoknak” nevezett csoport tagjainak bensőséges leírása, vagy a II. világháború napjainak elmesélése ifjú katonaként.” 

A könyv mindazok érdeklődésére számot tarthat, akik első kézből, szemtanúi és résztvevői oldalról szeretnének az 1956-os eseményekbe és egy jellegzetes történelmi korszakba betekintést kapni.